Reakció WP

Reakció WP Lucy Hay azazhát Scall Fast izé idemitírjak XD

Morfogenetikus mező és Nemzetünk emelkedése

leave a comment »

Morfogenetikus mező és Nemzetünk emelkedése

Ha valami elégszer megismétlődik, egy morfogenetikus mező jön létre,

és a rezonancia ezzel a mezővel növelne annak valószínűségét, hogy az

esemény újra megtörténjen.

Az események ugyanúgy képesek rezonálni, mint a hang. A számunkra

hasznos tanítások és Nemzeti események ismétlése ősi szokások újra

teremtése. Rendszeres beszélgetések gyűlések rendezvények növelik az

újra teremtés megtörténésének valószínűségét.

Az események helyszínét morfogenetikus mezőnek, az ismétlődő események

jelenségét pedig morfogenetikus rezonanciának nevezzük.

Ha a morfogenetikus rezonancia elterjed, hatása minden időre és térre

kiterjed. Növeljük ezt a rezonanciát, mert média nélkül éri el

testvéreink szellemi lényét. A szellem irányítja a fizikai test

cselekedeteit így megszűnik a passzív cselekvő képesség időszaka.

Ha létrejön egy morfogenetikus mező, azonnal hatást gyakorol minden

más helyre. Nincs térbe, időbe, távolságba akadály. A megteremtett

MEZŐ REZONANCIA soha nem vész el és szabadon, akaraton kívül terjed.

Tudatott fizikai tenni akarást “idézve elő a befogadó Magyar

identitást hordozó átkódolt testvéreink szellemi és fizikai valójában.

Nem kizárólag a DNS felelős azért, hogy a családtagok hasonlítanak

egymásra, hanem a családi nemzetségi morfogenetikus rezonancia is

szerepet játszik ebben. Így ha elültetjük a visszatérő nemzeti kódokat

azok automatikusan terjedni fognak. Lenyomatot hagyva a megfelelő

rezonancia szinten. Befolyásolják a genetikát és a viselkedést Nemzet

tudatott örökölhetően DNS kódokkal örökítve.

A mezővel folyamatosan kapcsolatban vagyunk, akár tudunk a

létezéséről, akár nem. És a mező hat ránk, mint ahogy mi is a mezőre.

A MEZŐ VISSZAMANIPULÁLÁSA KOMOLY FELADAT DE VALÓSZÍNŰ ELENGEDHETETLEN.

A mező relációja nem számol idővel! Teljesen mindegy, hogy egy-időben

jönnek rá többen vagy 100 év differenciával Éppen ez a jelenség ad

módot arra, hogy nemzedékekre visszamenő információkhoz jussunk a

mezőből.

Morfospirituális mező

Csak emberi lényeknek van Morfospirituális energiájuk; az állatoknak

és más létformáknak nincs.

A DNS kromoszóma programozások némelyike, ami felépíti az éteri, első

asztrális, mentális és érzelmi testet, ebből a mezőből áll. Külön

tudomány foglalkozik átkódolásunk technikájával és annak

fejlesztésével. A mező tartalmazza minden (valaha is élt) személy

gondolatait (hiedelmeit) és érzelmeit (energiákat).

A hiedelemhez kapcsolt gondolatok és érzelmek azok, amelyek a

diszharmonikus energiával létrehozzák azt, amitől félünk. Féljük a

cselekvést, féljük a változást, féljük a vallást, féljük a megtorlást,

féljük a védekezést. Ezeket a félelmeket át örökítjük. Nem az

egészséges önbizalommal teli életmódot éljük . Alapoktól kezdve

rombolták a ősi kódjainkat teszik ezt ma is. Erős cselekvő tanítókra

van szüksége a Nemzetnek, hogy megtörténjen az ősi program újra írása

és találkozása a jelenben élő generációkkal. A morfogenetikus mező

annyira bizonyítva van, hogy még most is amikor olvasod ezt az

írásomat, benne vagy, és gondolatok, és érzések támadnak benned ennek

hatására. Viszont az egyed kialakulása megalkotódása sem magyarázható

nemhogy evolúcióval, de még a DNS-el sem. Ugyan is, a DNS-nek is

valamilyen információra van szüksége ahhoz, hogy majd rajta keresztül

eljuthasson az információ a sejtekhez, és végül is előállhasson az

ember.

A DNS sokkal inkább egyfajta “áteresztő-szűrő” amely bizonyos

információkat átenged, bizonyosakat pedig nem. Ettől lesz egyedi,

minden ember. Nem pedig véletlenül. Hogy honnan Jön az információ,

arról már vitatkozhatunk, illetve ütköztethetjük a hitrendszereinket,

de azt bizonyosan le lehet szögezni, hogy a test maga nem rendelkezik

önnön kialakulásához szükséges információval. Logikátlan is lenne,

hiszen a egyedek testei eredendően nem léteztek, ahhoz pedig, hogy

önnön kialakulásuk információit hordozhassák, már létezniük kellene

mielőtt megfogantak volna. Ez tehát igen érdekesen arra mutat, hogy az

információ külső forrásból ered a teremtőtől. A leghitetlenebb ateista

tudós sem tagadhatja, hogy a testen túl van valami más erő, ami ezt az

élettelen matériát élővé, méghozzá akaratlagosan, gondolkodó és

cselekvő, alkot organizmussá teszi. A családi kötődések, és egyáltalán

az emberi lelki kötődések, amelyek társaságokat, nemzeteit, barátit,

családit, munkahelyit végül összekötnek, nem magyarázható semmiféle

anyagi működéssel.

A lelki kötődéseid, emberekhez, állatokhoz, tájakhoz, városokhoz

stb… nem magyarázható anyagi működéssel. A morfogenetikus mező egy

olyan “energia” mező, amelyben az ember és az őt megelőző nemzedékek

teljes életpályája illetve annak információi tárolódnak. Ezek

átalakításával új program írásával hamis nem létező és átírt

történésekkel egész Nemzeteket, lehet átalakítani kezelhető anyaggá

tenni. Egy irányító idegen entitású uralkodó alakváltó fajnak. A

morfogenetikus mező az az energia, vagy lélek-mező, amelynek

köszönhetően tulajdonképpen a minket felépítő élettelen anyagok életre

kelnek. Ez a mező hordozza azt az információt, amitől az ember ember,

és az ő rájellemző formai és tartalmi elemek megjelennek. Magam

részéről nem vetem a szemére senkinek, hogy egy jó gondolatot kitől

hallott meg, és nem degradálnám azt sem akitől hallotta, hanem örülök,

hogy egyáltalán valaki tudomást szerez az ősi tanításokról mindegy

milyen forrásból, és ezáltal a számunkra kívánatos szellemi környezet

alakul ki. TERJEDNI KEZD A MEZŐ ÁLLTAL. Az ember odatartozónak érzi

magát valahova, akkor azt mondjuk, identifikálódik. Az identitás

kifejezés, az entitás kifejezésből lett… Érdekes elgondolkodni azon

akkor, hogy ha a családunkba, a városunkba, a nemzetünkbe, az

országunkba stb… identifikálódunk, akkor tulajdonképpen mi is

történik? Komolyan kéne ezt venni és tudatosulni a családdal,

nemzettel, szűkebb közösséggel. Ha például ORSZÁGUNKBAN rosszul

érezzük magunkat, az lehetséges, hogy saját negatívumaink kivetülése,

DE NAGY VALÓSZÍNŰSÉGGEL EGY MORFOMANIPULÁCIÓ RÉSZE.

A Nemzeti viszonyok ideálistól való eltéréseit könnyen felfedezhetjük,

ha a NEMZETET, mint a tagjait magába foglaló önálló entitást

szemléljük. A fizikai és szellemi jelenségekből, következtethetünk a

NEMZET Szerkezet torzultságának milyenségére, vagyis a Nemzet, mint

individuum lelkiállapotára.

Akarat, gondolkodás, cselekvés. Hova jutottunk! E három fogalmat nézve

megláthatjuk, hogy ezeknek bizony nincsen testük, nincsen fizikai

megnyilvánulásaik, sőt a szavainknak és a gondolatainknak, és az

érzelmeinknek szintén nincsen fizikai aspektusa, mégis hatást gyakorol

az emberre, ami érzésekből, gondolatokból, és egy fizikai

megnyilvánulásból, testből áll össze, legalább is a felszínes szemlélő

számára. Aki nagyon felszínes, annak a számára persze csak egy fizikai

test, és annak a működése. Ámbár még ő is elgondolkodhat azon, hogy mi

működteti, és mi kapcsolja egybe más testekkel olyan szoros

kötelékként, hogy abból családok, társadalmak, nemzetek lesznek. Te

leszel Magyarország

Mintha Magyarország egy személy lenne. Te megszemélyesíted, ennek a

személynek, Magyarországnak a szerepét. Na de hogy is van ez?

Magyarország nem egy ember, vagy egy élőlény, hogy emlékei és érzései

lehetnének!!! Vagy mégis? Hogyan tud egy ember, egy másik

tudatállapotba kerülni? Ha kilép egy előzőből. Nem de? De. Ha pedig

belép egy nemzet tudatállapotába, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy az a

nemzet egy élőlény, mégpedig érzésvilágokkal, gondolatvilágokkal,

emlékezettel, jövőképpel. Ezt nevezzük nemzettudatnak, vagyis nemzeti

identitásnak.

A hatás, tehát nemzedékeken átívelő! Az ember életének élményei,

tovább élnek az itt maradottakban, a halála után dominánsan még

legalább 3-4 nemzedéken keresztül. Elengedhetetlenül szükséges, hogy

mindenki tudatosítsa magában, hogy a NEMZET, nem pusztán több ember

együttélését jelenti, hanem olyan spirituális kötelék, mely

{elszakíthatatlan, megszüntethetetlen.

A Nemzeti viszonyok ideálistól való eltéréseit könnyen felfedezhetjük,

ha a NEMZETET, mint a tagjait magába foglaló önálló entitást

szemléljük. A fizikai és szellemi jelenségekből, következtethetünk a

NEMZET Szerkezet torzultságának milyenségére, vagyis a Nemzet, mint

individuum lelkiállapotára.

Akarat, gondolkodás, cselekvés. Hova jutottunk. E három fogalmat nézve

megláthatjuk, hogy ezeknek bizony nincsen testük, nincsen fizikai

megnyilvánulásaik, sőt a szavainknak és a gondolatainknak, és az

érzelmeinknek szintén nincsen fizikai aspektusa, mégis hatást gyakorol

az emberre, ami érzésekből, gondolatokból, és egy fizikai

megnyilvánulásból, testből áll össze, legalább is a felszínes szemlélő

számára. Aki nagyon felszínes, annak a számára persze csak egy fizikai

test, és annak a működése. Ámbár még ő is elgondolkodhat azon, hogy mi

működteti, és mi kapcsolja egybe más testekkel olyan szoros

kötelékként, hogy abból családok, társadalmak, nemzetek lesznek. Te

leszel Magyarország

Mintha Magyarország egy személy lenne. Te megszemélyesíted, ennek a

személynek, Magyarországnak a szerepét. Na de hogy is van ez?

Magyarország nem egy ember, vagy egy élőlény, hogy emlékei és érzései

lehetnének!!! Vagy mégis? Hogyan tud egy ember, egy másik

tudatállapotba kerülni? Ha kilép egy előzőből. Nem de? De. Ha pedig

belép egy nemzet tudatállapotába, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy az a

nemzet egy élőlény, mégpedig érzésvilágokkal, gondolatvilágokkal,

emlékezettel jövőképpel. Ezt nevezzük nemzettudatnak, vagyis nemzeti

identitásnak.

A hatás, tehát nemzedékeken átívelő! Az ember életének élményei,

tovább élnek az itt maradottakban, a halála után dominánsan még

legalább 3-4 nemzedéken keresztül. Elengedhetetlenül szükséges, hogy

mindenki tudatosítsa magában, hogy a NEMZET, nem pusztán több ember

együttélését jelenti, hanem olyan spirituális kötelék, mely

felszakíthatatlan, megszüntethetetlen.

Ez a szó, a LELKESEDES. Ez a szó azt fejezi ki, hogy az adott emberi

közösség körül, egy közös lélek egy energia, vonzás-taszítás, szeretet

gyűlölet, tehát viszonyulások alakulnak ki, amely viszonyulásokkal

kapcsolatos minden információt, ez a közösségi lélek tárol, ezt a

közösségi lelket morfogenetikus mezőnek nevezték el e jelenség

felfedezői. Észrevenni azt ami van, és elfogadni úgy ahogy van – ez a

legfontosabb. Ráadásul ebben a módszerben a dolgoknak szabad is

olyanoknak lenniük, mint amilyenek. “Egyetérteni azzal, ami van:” ez

nagy oldódással jár. Ehhez szükség van az életben némi bátorságra…

Szokásaink, beidegződéseink hatására inkább félrenézünk, inkább

elfedjük a valóságot odanézés helyett, védekezünk elfogadás helyett.

Okolunk, magyarázatokat keresünk a velünk történt eseményekre

ahelyett, hogy “csak” szembenéznénk: “ez és ez történt.” Ennyi. Ha

megállunk a valóság előtt, az hatni kezd…. és ebből tiszta erőt

meríthetünk. Hogy mi a valóság? Például, hogy szüleink gyermekei

vagyunk, hogy mindkettőjüket egyformán szeretjük. Hogy mindent

odaadtak amit tudtak, és a legtöbbet adták, az életet. A valóság, hogy

senki sem tökéletes, mi sem. Hogy az élethez szervesen hozzátartozik a

halál, a szenvedés, a betegség. De ezeknek a tudomásulvétele

kellemetlenségekkel jár. Ezért inkább elfojtjuk, letagadjuk MINT A

KÖRNYEZETÜNKBEN TÖRTÉNTEKET. Országunk állapotát, a valóságot. Az

embernek bele kell egyeznie a valóságba. Egy dolga van az embernek:

nyitottan közeledni a valósághoz. Mert a tények elismerése, ez az ami

hat. Az a régi közmondás, hogy “Az átkok (ehhez lehet számítani az

áldásokat is) visszaszállnak”, ezt az igazságot foglalja magába, és

megmagyarázza azokat az eseteket, amikor – ahogyan ezt sokan tudják –

egy jó és magasan fejlett emberre irányított rossz gondolatok őt

egyáltalán nem támadják meg, viszont néha rettenetes és pusztító

hatást fejtve ki visszahatnak teremtőjükre. Innen ered az a

nyilvánvaló következtetés is, hogy a tiszta szív és elme a legjobb

védelem az érzelmek és a gondolatok ellenséges támadásával szemben.

PONTOSAN EZ A FELADAT VISSZAKÜLDENI AZ IRÁNYÍTÓKNAK A ROSSZ KÓDOKAT ÉS

ÚJRA ÍRNI AZ ŐSI MAGYAR KÓDOT.

SEKELI SIJAAS ATYA

http://nimrod-rendje.lapunk.hu

Advertisements

Written by Scall Fast - Lucy Hay

November 2, 2013 at 18:18

Posted in Reakcio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Absurdist Revolution

"Förmedten néz rád ággal az árva"

1magyaremberblog

Suffer Life during the Endtime/ NWO Resistance/Free Mind Movement,Following our Ancestors Footsteps,Uj világrend ellenállás/szabad eszme mozgalom/In den Fußabdrücken unserer Ahnen, Freigeist Bewegung 😇

Leleplező Magazin Blog

A Leleplező Országkrónika Könyvújság hivatalos kiegészítő blogoldala

Hazafiság

Hazafias gondolatok, hírek, információk

Ghibellin Blog

Egy konzervatív forradalmár elmélkedései

Hídfő.net info blog

Hídfő.net info blog

Kozma Szilárd NEM veszélyes, ne óvakodj!

Mert páratlan szakmai felkészültséggel párosuló felelősségtudat és morális igényesség vezérli a munkájában, akárcsak a magánéletében és bőszült feministák készítették azt a blogot, aminek a címével tönkre akarják őt és a családját tenni.

Domonyi Károly

Szkíta szívvel születtem, így minden erőmmel harcolok a magyarság felemelkedéséért!

Magyar Természetes Gyógynövények

Segítünk, hogy egészséges legyen! - http://www.aries.hu/

Az igazságos Mátyás Magyarországa

Gyökér nélkül nincs korona!

Magyar sorsot MAGyar kézbe!

A pártok csak pártoskodnak, megosztják s nem képviselik a nemzetet!

Frontoldal

A Népi Front blogja

Isten egyenesen ír görbe vonalakon.

MAGYAR, legyen HITed és lészen országod!

Ancestral Cult

A research organisation aiming to revive the European Philosophy and Religion (by V. Vikernes and M. Cachet)

"Neues Europa"

NS On-line blog for culture, art and policy

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

PRO PATRIA

Arany János: «Ha későn, ha csonkán, ha senkinek, Írjad!»

%d bloggers like this: