Reakció WP

Reakció WP Lucy Hay azazhát Scall Fast izé idemitírjak XD

Hogyan működik a morfogenetikus mező

leave a comment »

Hogyan működik a morfogenetikus mező

Az előttünk álló, nem mindennapi fejlődés átéléshez az utca emberének

is meg kell értenie, hogyan működik az a “valami”, ami által a

tényleges előrelépés rövidesen megtörténik. Ami által végre valóban

változást láthatunk az emberi lét minőségében… ez valami, ami véget

vet a válságnak, a széthúzásnak, és egy korszakot befejező csúnya évek

sorozatának. “Válság” van! Már szinte divat mondani. És tényleg az

van. Az emberi tudat válsága zajlik, a polaritás, avagy dualizmus

korának alkonya, annak is végnapjai. Ezért e káosz. De a romokból egy

szépséges világ születik hamarosan.

Szó esett már ezen írás névadó közegéről, mely egyre több

kvantumfizikus figyelmét köti le: az úgynevezett Morfogenetikus mező.

Morfo-genetikus mező a következőképpen határozható meg:

“Morfogenetikus mező – Olyan energia-mező, mely által az emberi faj

egyedei nem fizikai módon kommunikálnak egymással. A morfogenetikus

mező metafizikai energia-formák összekapcsolódósából keletkező

információs közeg: az emberi faj gondolatainak és érzelmeinek

összessége akkor is kapcsolatba lép egymással, ha erre az adott ember

nem tudatos. A tudatos emberek ezt a mezőt képesek nagymértékben

pozitív irányba “hangolni”, míg egyes érdek-csoportok ugyanezt a mezőt

használják alvó tudatok irányításához, médián, reklámokon és

pornográfián keresztül”

A közös tudat-mező, avagy háló tehát ez információs közeg, melyen

keresztül metafizikai energiaminták, gondolatok és érzelmek

“találkoznak” Olyan ez, mint az emberi faj közös kompjútere. Nem

véletlen tehát, hogy ennek a közegnek a segítségével bizonyos

érdekcsoportok gyakorlatilag vegetáló állapotban tartják az emberiség

nagy részét. A média tökéletes eszköz arra, hogy mesterségesen

állítsák be mindazt, hogy mit higgy. Behatárolják “fontos” politikai

csoportokról a véleményed, megmondják, neked, milyen ruhában leszel

vonzó az ellenkező nem számára, és elhitetik, hogy a Föld kocka, csak

tulajdonképpen gömbnek tűnik.

Figyeld meg, hogy a híradóban a hírek túlnyomó többsége nemcsak

negatív, de valójában lényegtelen is. Az ember természeténél fogva

hajlamos pozitív gondolkodásra, mert így született, ez a természete.

Ha viszonylag több időt töltöttél már külföldön, megfigyelheted:

idegen származású, vallású, politikai ideológiákat magukénak valló

emberek is nagyon könnyen összebarátkoznak hasonló körülmények között,

(közös munkahely, például) HA nincs közöttük mesterséges szítás

(gyakran még akkor is). Az emberi faj nem bűnben született, nagyon is

harmonikus állapotban élhetne és élni foga természettel, amint egy

picit is tudatosabb lesz önmagára és személyes energiáira.

A közös tudatháló segítségével az emberi faj is nagyon gyorsan (a

jelenleginél sokkal gyorsabban) fejlődhetne és fejlődni is fog. Itt

most nem a kéthavonta megjelenő telekommunikációs és informatikai

fejlesztésekre gondolok, hanem az emberi lét értelmének, a tudatnak

előrelépésére, ami által lehullik a maszlag erről a reklám-cukormázas

kirakatvilágról. Ami által az emberiség és a bolygó jelentős problémai

végre megoldódhatnak.

Ha nincs fék. Csakhogy a média még milliók tudatát mossa nap, mint

nap. Most nem arról van szó, hogy minden műsor rossz, és szándékos

butítás. Bár ezekből is akad szép-számmal, korántsem ez a fontos. A

gazdasági elitnek éppen elég, ha tömeg-tudat hálóját jelentéktelen

dolgokkal köti le, mert az leköti a figyelmet: ahol a figyelem ott

pedig az energia, és aki jelentéktelen dolgokkal tölti az idejét, az

nem ér gondolkodni: így eszébe sem jut, hogy szolgaként él. Nagy trükk

ez, és az alvó tudat szépen be is veszi. Jól tudják azok ott az

elitben, hogy lehet az emberből szorgos dolgozót faragni, úgy hogy az

még kérdezni sem fog. Miért kell nekem 12 órát dolgozni? És miért nem

tudok megélni belőle? Az “Azért mert nincs más” és az “azért mert

válság van” válaszok pedig elégségesek egy mélyen alvó tudat számára.

Jól tudják azok ott az elitben: add meg nekik a szabadság illúzióját,

és a nép kezes báránycsordaként válik irányíthatóvá. Irányítsd a

gondolkodásukat és ők meg sem fogják kérdezni, hogy mi miért történik.

Szabad fordításban idézném John Lennon szavait: “Kábítanak vallással,

szexszel, TV – vel. Azt gondolod, annyira okos vagy, és a társadalmi

rétegek szabadok. De amennyire én látom, ti még mindig kibaszott

rabszolgák vagytok”

Mikor ültél le utoljára úgy híradót nézni, hogy feszülésig tele

voltál izgalmakkal és alig vártad, hogy kezdődjön? Mert valójában így

kellene történnie… tele izgalmas és érdekes, fejlődést képviselő

eseményekkel. Új anyagot fedeztek fel, új expedíció a holdra, megszűnt

az AIDS, gyógyíthatóvá vált a rák Megélénkülne és pezsdülne a világ,

hiszen ahol a figyelem, ott az energia. Ehelyett elég a figyelmet

érdektelen politikai és gazdasági adatokon, és celebek magánéletén

tartani. Így tartják álomban a jóravaló munkásembert, aki melója után,

ha van még neki (persze ez is “normális”, hiszen “válság” van)

hazatérve csak TV mellett szeretne vacsorázni… és várni, hogy lassú

haldoklása egyszer véget érjen. Talán majd ez a kormány… most már

biztosan jobb lesz… jobbnak kell lennie.

Képzeld el, hogy ha Híradóban minden este bemutatnák a szabad

energia-energia jelenségét, és az ahhoz kapcsolódó fejlesztéseket.

(Csak itt jegyzem meg, hogy bár technológiai fejlesztések sohasem

állnak meg, a szabad-energia jelensége már több éve felhasználható

lehetne!) A morfogenetikus mező által a tömegtudat robbanna… Néhány

hónap alatt, ténylegesen fűthetnénk és közlekedhetnénk segítségével –

gyakorlatilag ingyen. Mi szükséges ehhez? Mindössze a szabad energia

témájára irányuló, megfelelő mennyiségű figyelem. Minél több ember

foglalkozik és gondol a szabad-energiára, a válság, egyetlen gyors, és

végleges megoldásaként, a valóság annál hamarabb fogja ezt a gondolati

mintát követni. Persze ehhez fel kéne nőni, kollektív tudatossági

szinten is.

Gondolkoztál azon, mi az akadálya, hogy az autód nem forgó-mágneses

motorral szállít reggelente téged – ingyen – a munkahelyedre, ahonnan

egy fél délelőttnyi “munka” után már mehetnél is a családodhoz,

barátaidhoz, szerelmedhez?

Mi vagyunk az oka. Mert még mindig alszunk. Még mindig azt várjuk,

hogy majd bemondja a TV… meg majd megtörténik magától az egész. Nem

nem, ideje rájönni, hogy az a doboz nem tartozik a barátaink közé.

Tudod, a “rosszak” legnagyobb fegyvere, hogy a “jó” emberek gyakran

nem tesznek semmit. Tudják, hogy a birkanyáj közepén vannak, de nem

cselekednek. Az elit pedig elégedetten néz végig a cseléd-seregen.

Mi a megoldás? A megoldás az információ terjesztése, most már széles

körű társadalmi rétegekben is.

Nem csupán ezoterikus weboldalak cikkeiben, de életmód és természet

témájú magazinok, online és nyomtatott verziójában, ismereterjesztő

könyvek és folyóiratok formájában, de akár egy-egy cikk erejéig

Kiskegyed vagy a Nők Lapja hasábjain is. A szabad energia nem

misztikum és nem alternatív technológia, hanem a globális válság, a

dualizmus válságából az egyetlen kivezető út. Könyvkiadók és

magán-tulajdonú médiumok előtt itt a lehetőség, hogy korszakalkotó

technológia témáját végre felvállalják, és széles körben juttassák el

az arra kiéhezett társadalom felé. Gondolj rá, beszélj róla, esetleg

írj róla vagy tarts előadást ismerőseidnek!

Minden Magyarnak hallania kell a szabad-energiáról, tudnia azt, hogy

ez nép rendeltetett arra, hogy az Új világ új technológiáját a bolygó

többi részébe kisugározza. Mert – bár ez a jelenünkben gyakran nem

látszik – a Magyar ősi, spirituális gyökerekkel rendelkező nép, amely

el fogja hozni a szabad-energiát a Kárpát-medence majd a Földanya

többi vidékére is.

Így lesz, méghozzá nagyon hamarosan.

Forrás: Ezotop

A morfikus mezők átterjednek a téren és időn

Morfogenetikus mezők

Morfogenetikus mező neve a “morph = forma” és a genezis = létrejövés

szavakból ered.

Valamennyi rendszert az energián és az ismert anyagi tényezőkön kívül

láthatatlan szervezőerők is regulálják. Ezek okozati mezők, mivel a

forma- és viselkedésminták előképeiként szolgálnak. E mezők nem a szó

normális értelmében vett energiával bírnak, mivel hatásaik átjutnak a

tér és idő gátjain, ami a normális energia áramlásában akadályt

jelentene. Távoli hatásuk éppoly erős, mint közelről gyakorolt

hatásuk. E hipotézisnek megfelelően bármikor, ha egy faj egyede

elsajátít egy új viselkedési mintát, ez megváltoztatja az adott faj

oksági mezejét, legalábbis enyhe mértékben. Ha e viselkedés elég

sokáig ismétlődik, akkor “morfikus rezonanciája” kihathat az egész

fajra.

E mező működése a távolra-hatást is tartalmazza, mind térbeli, mint

időbeli jelentésben. Az időn kívül eső fizikai törvények által

determinált formáktól eltérően a morfogenetikus mező az időn átterjedő

“morfikus rezonanciától” függ.

Ez annyit jelent, hogy a morfikus mezők átterjednek a téren és

időn, s az események képesek hatni a bárhol, más időben végbemenő eseményekre.

Ennek egy példáját mutatja be Lyall Watson: Lifetide: The Biology of

Consciousness (Életáradat: a tudat biológiája) című könyvében,

amelyben leírja a népszerűén csak a “századik majom elvének” nevezett

elméletet. Watson azt látta, hogy miután majmok egy csoportja

megtanult egy bizonyos viselkedést, más szigeten élő majmok a

kommunikáció “normális” módjának lehetősége nélkül egyszer csak

szintén tudták ugyanazt a viselkedést.

Dr. Dávid Bohm a “Revisions” című folyóiratban azt állítja, hogy

ugyanez igaz a kvantumfizikában. Leírja, hogy az Einstein-Bodolsky-

Rosen-kísérlet szerint van helyhez nem köthető, vagy szubtilis

kapcsolat a részecskék között. Azaz a rendszernek egy kollektivitása,

amit nem tulajdoníthatunk csupán e részecske sajátjának, hanem az

egésznek. Emiatt bármi, ami a távollévő részecskékkel történik, más

részecskékkel alaki mezőjére is hatással lehet. Bohm továbbmegy, és

azt állítja, hogy az “univerzumot kormányzó időtlen törvényekről

alkotott elképzelés úgy tűnik, nem tartható fenn tovább, mivel maga az

idő is kifejlődött szükségszerűség része”.

Ugyanebben a cikkében Rupert Sheldrake a következő következtetésre

jut: ” A kreatív folyamat, mely új gondolatokat szül, s amelyek

segítségével új teljességre bukkanhatunk, hasonló az alkotó

valósághoz, mely az evolúciós folyamat során nyújt lehetőséget új

teljességek felmerülésére. Az alkotó folyamat úgy tekinthető, mint

különálló dolgok egymáshoz kapcsolódása útján létrejött komplett és

magasabb szintű egészek következő fejlődési állomása.

A “Fényen túli” egymáshoz kapcsolódás a magasabb-rendű valóságon

keresztül valósulhat meg. Azt gondolom, hogy a mi valóságunk feletti

valóságban a “dolgok jobban összekapcsolódnak”, az “eseményeknek” több

közük van egymáshoz, és hogy a “dolgok” egy még ennél is magasabb

szinten keresztül teremtenek kapcsolatot egymással, így magasabb

szintekre eljutva képesek lehetünk megérteni, hogyan működik a

közvetlen kapcsolatlétesítés.

A fizikusok azt állítják, hogy az anyagnak nincsenek elemi

építőkövei.Az univerzum egy szétválaszthatatlan egész, egymással

összefüggő, egymással kölcsönhatásban lévő, egymással összefonódó

valószínűségek hatalmas szövedéke.

Advertisements

Written by Scall Fast - Lucy Hay

November 2, 2013 at 18:08

Posted in Reakcio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Absurdist Revolution

"Förmedten néz rád ággal az árva"

1magyaremberblog

Suffer Life during the Endtime/ NWO Resistance/Free Mind Movement,Following our Ancestors Footsteps,Uj világrend ellenállás/szabad eszme mozgalom/In den Fußabdrücken unserer Ahnen, Freigeist Bewegung 😇

Leleplező Magazin Blog

A Leleplező Országkrónika Könyvújság hivatalos kiegészítő blogoldala

Hazafiság

Hazafias gondolatok, hírek, információk

Ghibellin Blog

Egy konzervatív forradalmár elmélkedései

Hídfő.net info blog

Hídfő.net info blog

Kozma Szilárd NEM veszélyes, ne óvakodj!

Mert páratlan szakmai felkészültséggel párosuló felelősségtudat és morális igényesség vezérli a munkájában, akárcsak a magánéletében és bőszült feministák készítették azt a blogot, aminek a címével tönkre akarják őt és a családját tenni.

Domonyi Károly

Szkíta szívvel születtem, így minden erőmmel harcolok a magyarság felemelkedéséért!

Magyar Természetes Gyógynövények

Segítünk, hogy egészséges legyen! - http://www.aries.hu/

Az igazságos Mátyás Magyarországa

Gyökér nélkül nincs korona!

Magyar sorsot MAGyar kézbe!

A pártok csak pártoskodnak, megosztják s nem képviselik a nemzetet!

Frontoldal

A Népi Front blogja

Isten egyenesen ír görbe vonalakon.

MAGYAR, legyen HITed és lészen országod!

Ancestral Cult

A research organisation aiming to revive the European Philosophy and Religion (by V. Vikernes and M. Cachet)

"Neues Europa"

NS On-line blog for culture, art and policy

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

PRO PATRIA

Arany János: «Ha későn, ha csonkán, ha senkinek, Írjad!»

%d bloggers like this: