Reakció WP

Reakció WP Lucy Hay azazhát Scall Fast izé idemitírjak XD

Tudatos álom irányítás technika

with one comment

Tudatos álom irányítás technika

Naponta átlagosan minimum 7 órát alszunk. Átlagéletkorunk 75 év köré

tehető. Könnyedén megállapíthatjuk, hogy életünk egyharmadát alvással

töltjük.

Épp ezért mindent meg kellene tennünk azért, hogy alvási időnk

legalább kis részét megmentsük, és éber állapotban töltsük.

A tudatos álmodás egy olyan állapot, amikor éber tudattal vagyunk

jelen az álmodásban. Az asztrál síkkal ilyenkor megmarad az

összeköttetésünk. Fontos lenne, hogy a tudatos álmodás szintjét

elérjük a nappali életben is. Ezért a tudatos álmodás jó előkészítője

lehet a magasabb látásnak. Az álomkontroll technikájának

elsajátításával fontos információkat nyerhetünk a tudatalattiból.

Az álom a nem-tudatos területeken történő események hírmondója,

közvetítője. Az álom során az asztráltest átadja az étertestnek

mindazon élményeket, melyeket az asztrálsíkon szerzett. E folyamatban

lévő öntudatra ébredés a tudatos álom. Alapja az, amit a szellem él át

az asztrális síkon. Épp ezért érdemes akár álomnaplót is vezetni.

Személyek álmodása, félébrenléte között hatalmas különbségek vannak. A

gyakorlottabbak képes megkülönböztetni, hogy egy adott álom milyen

személyes elemekből épül fel, vagy esetleg egy találkozás történt egy

másik lélekkel. Ugyanígy érezhető nagyjából, hogy egy álomeseményben

mennyi az előző napi emlékek, illetve mennyi a távolabbi világok

üzenete. Ez különösen a tudatos álomban tűnik elő, mikor szemtől

szemben állunk az álommal. Azonban, hogy mi maga az üzenet, nem

biztos, hogy átlátható e szinten. A cél, hogy az álmodó tudatosan

kiszűrje álma közben mindazt, ami nem a magasabb világból származik,

hogy lerántsa róla az álmok fátylát.

Az álmok túlnyomórészt a jobb agyféltekében keletkeznek, ahol az

intuíció is kialakul. Jó, ha tudjuk, hogy a tudatos álomban – a

hagyomány szerint – az ember kilencszer magasabb szinten áll, és

tudatosabb önmagához képest. Hisz ez esetben az álomban elég egyszer

felismerni valamilyen technikát, a következőkben az bármikor újra

használható.

Lévén, hogy az étertest elhasználja energiáit a nappali élet folyamán,

az álom egyik feladata az, hogy az asztráltest a magasabb világból

felvett energiával újra feltöltse. Ahogy a test a fizikai síkhoz

tartozik, és belőle kapja táplálékát, úgy az asztráltest hazája a

lélekvilág, melyből minden ébredés kiszakítja. Az érzéki világba

süllyedést csak úgy bírja ki, ha időnként visszatér saját világába. Az

erre való késztetés jelentkezik fáradtságként, melyet alvásnak kell

követnie. A fizikai testet az étertest építi fel, de ehhez az

asztráltól kapja a mintaképeket. A tudatos álmodó tehát, ha beleszól

az álom természetes folyamatába, megváltoztatja az átadás természetes

menetét. Az igazi tudatos álmodó csak szemlél és kutat, nem

megváltoztat!

A két ébrenlét közti állapotban való tudatosságnak több szintje is

van. Először a tanítvány azt éri el, hogy álmaiban rájön, hogy

álmodik. Ezt követi annak az állapotnak a tudatosítása, amely két álom

között van, és alvásnak nevezzük. A harmadik szint a tudatos elalvás.

A legnehezebb a tudatos ébredés. A tudatosság így folytonossá válhat,

és kiterjedhet az elalváskor a kis küszöb őrével való találkozásra,

amikor az ember visszafelé átnézi és átértékeli az eltelt napot,

illetve az ébredéskor a nagy küszöb őrével való találkozás, melynek

során az elkövetkezendő nap eseményeit az ember nagy vonalakban

átnézi, s kap segítséget az egyes karmikus csomópontok megoldásához.

Az álmok terén felmerülnek olyan dolgok, melyeket csak a szellemi

megismerés tesz világossá. Ha bizonyos tények – melyeket két álom közt

tapasztal az ember -, nem tudnak az álmokban megjelenni, azok akkor is

felszínre kerülnek, de a nappali életben. Ezek a víziók. Az ember

nappali elszenderedéséből táplálkoznak a sejtések. A holdkórosság

pedig egy olyan állapot, melyben állandósul az ébrenlét és az álom

küszöbén való létállapot.

A tudatos álmodásnak számos előnye is van. Ez olyan állapot, ahol a

fizikai világ törvényei többnyire átléphetőek, ezért kezdetben az álom

világával való ismerkedés is óriási hatással lehet mindannyiunkra. Itt

tapasztalhatjuk meg először egy másik világ létét. Rádöbbenhet arra,

hogy a fizikai világtól függetlenül is lehetséges valamilyen

megtapasztalás, s hogy hiedelmeiben mennyire kötődik a megszokott

világhoz. Nem tudatos lelki tartamokkal szembesülhet, és azokkal mint

álomalakokkal beszédbe elegyedhet.

Forrás: www.ezoterikus.hu

Advertisements

Written by Scall Fast - Lucy Hay

October 27, 2013 at 09:28

Posted in Reakcio

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. “A második dolog, hogy amikor feltűnik, hogy kicsúszik a kezedből az irányítás, hagyd abba, amit csinálsz, és ragadj meg valamit az álomban! Ezt „horgonytechnikának” hívom. Kapaszkodj egy álomhorgonyba: egy rúdba, egy autókormányba, bármilyen láthatólag nehéz és tömör álomtárgyba! Megérintheted a falat vagy a földet is. Ez a trükk hatékony módja a stabilizálásnak. Ne csinálj mást, csak egyensúlyozz és próbálj magadra összpontosítani! Próbálkozz a logikai teszttel! Ha mégsem sikerülni, ne veszítsd el a kedved; gondolj a sikereidre!”

    Igen, és ennek ellenkezőjét a pörgéssel lehet elérni, akkor álomsíkot váltunk, amit gyakran csikorduiló hangok kísérnek

    Like

    Scall Fast

    October 27, 2013 at 09:35


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Absurdist Revolution

"Förmedten néz rád ággal az árva"

1magyaremberblog

Suffer Life during the Endtime/ NWO Resistance/Free Mind Movement,Following our Ancestors Footsteps,Uj világrend ellenállás/szabad eszme mozgalom/In den Fußabdrücken unserer Ahnen, Freigeist Bewegung 😇

Leleplező Magazin Blog

A Leleplező Országkrónika Könyvújság hivatalos kiegészítő blogoldala

Hazafiság

Hazafias gondolatok, hírek, információk

Ghibellin Blog

Egy konzervatív forradalmár elmélkedései

Hídfő.net info blog

Hídfő.net info blog

Kozma Szilárd NEM veszélyes, ne óvakodj!

Mert páratlan szakmai felkészültséggel párosuló felelősségtudat és morális igényesség vezérli a munkájában, akárcsak a magánéletében és bőszült feministák készítették azt a blogot, aminek a címével tönkre akarják őt és a családját tenni.

Domonyi Károly

Szkíta szívvel születtem, így minden erőmmel harcolok a magyarság felemelkedéséért!

Magyar Természetes Gyógynövények

Segítünk, hogy egészséges legyen! - http://www.aries.hu/

Az igazságos Mátyás Magyarországa

Gyökér nélkül nincs korona!

Magyar sorsot MAGyar kézbe!

A pártok csak pártoskodnak, megosztják s nem képviselik a nemzetet!

Frontoldal

A Népi Front blogja

Isten egyenesen ír görbe vonalakon.

MAGYAR, legyen HITed és lészen országod!

Ancestral Cult

A research organisation aiming to revive the European Philosophy and Religion (by V. Vikernes and M. Cachet)

"Neues Europa"

NS On-line blog for culture, art and policy

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

PRO PATRIA

Arany János: «Ha későn, ha csonkán, ha senkinek, Írjad!»

%d bloggers like this: